Ürünler
Terazi
Baskül
Yeni Eft Pos Yazar Kasa
Barkod Okuyucu
Barkod Yazıcı
Pos Terminalleri
Müşteri Hizmetleri
Öneri İstek ve Şikayet Formu
Faydalı Bilgiler
Servis Talep Formu
Garanti Şartları
İade Koşulları
Para Piyasaları
» Garanti Şartları

Garanti Şartları

1- UĞUR ÇELİK Tartı Aletleri’nin sattığı ürünler (ürünlerle verilen garanti belgesindeki şartlar kapsamında) üretim, malzeme ve işçilik hatalarından meydana gelebilecek arızalara karşı garantilidir.

2- Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 ( iki ) yıldır. 

3- Ürünün, garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Ürün tamir süresi en fazla bir aydır. Bu süre; ürünün, satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı ve imalatçısından birine teslim edildiği tarihten itibaren başlar. Ancak; tüketici, istendiği takdirde kayıtları açısından, garanti kartını göstermekle yükümlüdür.

4- Ürünün garanti süresi içerisinde malzeme - işçilik - montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde; işçilik masrafı ve değiştirilen parça bedeli talep edilmeksizin tamiri yapılacaktır.

5- Aşağıdaki şartların gerçekleşmesi halinde ürün ücretsiz olarak değiştirilir. Bu değiştirme Üretici veya İthalatçı firmaların yetkili servislerinin vereceği rapor doğrultusunda gerçekleştirilecektir.

Ürünün; teslim tarihinden itibaren garanti süresi içinde kalmak kaydıyla (bir yıl içersinde), aynı arızayı ikiden fazla tekrarlaması veya farklı arızaların dörtten fazla ortaya çıkması sonucu, maldan yararlanamamanın süreklilik kazanması,

Ürünün tamiri için gereken azami sürenin aşılması, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde, sırasıyla satıcısı, bayi, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin mümkün bulunmadığının belirlenmesi durumlarında, ücretsiz olarak değiştirme işlemi yapılacaktır.

6- Ürünün onarımı UĞUR ÇELİK Tartı Aletlerin’in merkezinde veya servisinde yapılacaktır. Olabilecek tüm sevkiyat masrafları tüketici tarafından karşılanacaktır.

7- Ürünlerle birlikte verilen garanti belgesi’nin kullanılmasına 4077 sayılı kanun ile bu kanuna dayanılarak düzenlenen TRKGM-95/116-117 sayılı tebliğ uyarınca T.C. Sanayi veTticaret bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir. UĞUR ÇELİK Tartı Aletleri TRKGM ve ilgili diğer kanun ve mevzuatın belirlediği yükümlülüklere uymayı kabul ve taahhüt eder.

8- Tüketiciler meydana gelen anlaşmazlıkları firmamıza, yazılı olarak (mektup/ faks/e-posta ) bildirmek durumundadırlar.

9- Garanti belgesi ile ilgili çıkabilecek sorunlar için, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü’ ne başvurulabilir.

Dışında Kalan Durumlar

1- Ürünün kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

2- Ürünle beraber kulanılan ve önerilenler dışında olan yazılım, donanım, arabirim aksesuar veya sarf malzemelerinden; yer değiştirme, yanlış ve yetersiz bakım, kalibrasyon veya yanlış kullanımdan, mal için yayınlanan çevre spesifakasyonlarına aykırı işletimden, hava tesisatının yetersizliği, malın aşırı nemli veya sıcak ortamda kullanılması, elektronik devrelere zararlı, aşındırıcı ortamda çalıştırılmasından; kaza, darbe elektrik, nakliyat, doğal afetlerden kaynaklanan, hasar ve arızalar sayılanlarla sınırlı kalmamakla beraber garanti kapsamı dışındadır.

3- Üretici veya ithalatçı firmanı onayı olmadan ürüne müdahale edilmesi, içten veya dıştan kurcalanması, tamir edilmeye çalışılması ve parça değiştirilmesinden kaynaklanan hasar ve arızalar, yetkili olmayan bir servisin/satcının/şahsın/kuruluşun müdahale etmesi halinde oluşabilecek arzalar garanti kapsamı dışında kalır. Ürünlerin dış yüzeylerinin (kabin-kapak-ön panel) bazulması, kırılması, çizilmesi, zamanla ve kullanılma ile oluşan eskime, yıpranma, tozlanmanın yaratacağı arızalar garanti kapsamı dışındadır.

4- Garanti belgesinin, ürün üzerindeki orjinal seri numaraları, garanti etiketleri ve mühürlerin kaldırılması veya tahrip edilmesi durumlarında, ürün, garanti kapsamı dışında kalır.

5- Garanti kapsamı dışındaki durumlarda malın bakımı veya tamiri gerçekleştirildiğinde,UĞUR ÇELİK Tartı aletleri’nin belirlediği servis ücreti geçerlidir.

6- Ürünün tamir sürecindeki her türlü, bilgi - kar - iş - pazar kaybı ile netice zararları ve mali sorumlulukları kabul edilemez. Bu kayıplar ile ilgili UĞUR ÇELİK Tartı Aletleri’nin hiçbir sorumluluğu olmayacaktır.

7- Yukarıda belirtilenler, yegane garanti haklarıdır. Yazılı yada sözlü açık veya zımni başka herhangi bir garanti verilmemektedir. Ürünlerin tanıtım veya kullanım kılavuzunda belirtilen dışında herhangi bir amaca uygun olduğu konusunda garanti verilmemektedir.

 www.barkodlubaskul.com  www.tartiservisi.com  www.baskulservisi.com  www.terazibaskul.com  www.terazimarket.com www.tartimarket.com www.vakummakinasi.com www.barkosis.com.tr
  Terazi,Baskül,Tartı,Kantar,Elektronik Terazi,Digital Terazi,Barkodlu Terazi,Barkodlu Baskül,Labaratuvar Terazisi,Hassas Terazi,Kasap Et Baskülü,Demirci Baskülü,Hayvan Baskülü,Yazar Kasa,Barkodlu YazarKasa,Mekanik Terazi,
Mekanik Baskül,İbreli Terazi,Diyaliz Baskülü,Bebek Terazisi,Boy Ölçerli Baskül,Vakum Makinası,Ekmek Dilimleme Makinası,Kütle Seti,Etalon Kütle,Gram Takımı,Paslan
maz Terazi,Su Geçirmez Terazi,Yetkili Bayii,Yetkili Servis,Terazi Servisi,Baskül Servisi